Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov semináru MÚZEJNÁ PEDAGOGIKA, k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v POPRADE

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika


Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2012

Materiál v stavebníctve - murárske a maliarske náradie

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 06.11.2012

Dodanie multifunkčných zariadení

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 02.11.2012

Kurz IKT zručností

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 36 149 764


Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2012

Stavebné práce, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2012

Pracovné prístroje na prípravu a zriadenie tréningovej firmy

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 06.11.2012

Vypracovanie manuálu - Sprievodca trhom práce

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 23.11.2012

Zabezpečenie občerstvenia

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 23.11.2012

Preklad knihy z nemeckého jazyka do slovenského jazyka

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika


Lehota na predkladanie ponúk: 19.10.2012

Kancelársky spotrebný materiál

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2012