Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Mesto Komárno
Nám.Gen. Klapku 1
945 01 Komárno
MUDr. Anton Marek, primátor
IČO : 00306525
Tel.: 035/2851 228


Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2014

Telekomunikačné služby Svätý Peter

Obstarávateľ:
Obec Svätý Peter
Hlavná 2
946 57 Svätý Peter
IČO 00306436
Ing.Jozef Jobbágy, starosta obce
Tel.: 035/7685283
Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2014

„Materiál spotrebný - Kancelárske potreby“

Obstarávateľ:
Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o.
IČO: 35581166
Sídlo:
Obec (mesto) Somotor
Ulica Agátová 2
PSČ 076 35
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: RNDr. Ivan Kotora,

Telefón, fax: 0944547122 ; 056 / 63 964 75
E-mail: ogou21@yahoo.com

Lehota na predkladanie ponúk: 18.08.2014

Mudroňovo Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:
Obec Mudroňovo
č.d.65
946 32 Mudroňovo
IČO: 00306592
Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2014

Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577-II

Obstarávateľ:
Názov:Mesto Dunajská Streda,
Adresa:Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda,
Zastúpený:JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda,
IČO:00305383,
DIČ:2021129968,

Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg
E-mail: marian.herceg@dunstreda.eu

Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg. č.: D0592-484-2004)
E-mail: vo@3connect.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2014

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Názov: Obec Pribeta
Sídlo: Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
Tel.: 035/7693101
Fax: 035/7693340
E-mail: obec@pribeta.sk
Web: www.pribeta.sk
Kontaktná osoba: Jozef Koša, starosta obce
Tel.: 035/7693101
E-mail: obec@pribeta.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2014

Riadenie projektu s názvom Sociálna práca v obci Malý Slivník

Obstarávateľ:

Obec Malý Slivník
Malý Slivník 48
082 67 Terňa
č. tel.: 0514595210
e-mail: obecmalyslivnik@juko.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2014

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Obec Malý Slivník, Malý Slivník 48, 082 67 Terňa
tel. č.: 0514595210
e-mail: obecmalyslivnikÂjuko.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2014

Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania terénneho sociálneho pracovníka

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Topoľčany
Ulica, číslo: Námestie M. R. Štefánika 1/1
PSČ, Obec: 955 01 Topoľčany
IČO: 00311162
Telefón: 038/5340340
Kontaktná osoba: RNDr. Vladimír Grežo
e-mail: vladimir.grezo@topolcany.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2014

Materiál spotrebný - Kancelárske potreby

Obstarávateľ:

APZ Somotor n.o
agátová 2
07635 Somotor


Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2014