Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Šička so základom šitia v odevnom priemysle a v nábytkárskej výrobe

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

IAP pre znevýhodnených UoZ. diagnostika. posúdenie potenciálu

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

Aranžovanie kvetov/Umelecké remeslá a výtvarné techniky

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

Nemecký jazyk pre pomocný personál v strojárskom a elektrotechnickom priemysle/Nemčina vo výrobe/pre výrobnú prax

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

Služba - Pracovník v technickej výrobe - CNC/sústruh

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

Využitie IKT technológií v praxi - AutoCAD

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26. 091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 26.10.2011

Kozmetická starostlivosť

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26. 091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Kachliar

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26. 091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 25.10.2011

Nechtový dizajn

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 12.10.2011

Viazanie a aranžovanie kvetov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011