Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Nákup : 1 ks Notebook, 1 ks Multifunkčné tlačové zariadenie

Obstarávateľ:

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012

medializácia

Obstarávateľ:

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012

Zabezpečenie publicity projektu

Obstarávateľ:

Autonovo, a.s.
Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 11.05.2012

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Obec Važec

Na Harte 19, 032 61 Važec


Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2012

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota


Lehota na predkladanie ponúk: 18.05.2012

Publicita projektu

Obstarávateľ:

Obec Spišský Hrhov

SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov


Lehota na predkladanie ponúk: 03.05.2012

Nákup odbornej literatúry a časopisov

Obstarávateľ:

Mládež pre budúcnosť Slovensko n.o. (Juniour Achievement Slovensko, n.o.)
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 04.05.2012

Kozmetička

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta


Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2012

Posilnenie personálneho vybavenia v regionálnej neziskovej organizácii

Obstarávateľ:

FONTIS – občianske združenie
Lúky 1112/13, 952 01 Vráble


Lehota na predkladanie ponúk: 27.04.2012

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Mesto Veľký Šariš

Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš


Lehota na predkladanie ponúk: 20.04.2012