Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Telekomunikačné poplatky

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012

Materiál spotrebný / školiaci

Obstarávateľ:

podporovaného zamestnávania Somotor n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012

Zariadenie integračných centier

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012

Kancelárska a výpočtová technika - KVT

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012

Interiérové vybavenie integračných centier

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012

Záhradná technika a pomôcky - ZTaP

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012

Organizačné zabezpečenie burzy práce JOB EXPO 2012

Obstarávateľ:

Ústredie práce. sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8. 812 67 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2012

Vzdelávanie a príprava pre trh práce „Kuchár - čašník 2

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 22.03.2012

NP - Budovanie kapacít VÚC - kancelárske potreby

Obstarávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23. Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2012

NP - Budovanie kapacít VÚC - notebook

Obstarávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23. Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2012