Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR)

IČO:                          30854687

Sídlo:                       Špitálska 6, Bratislava 814 55

Krajina:                     Slovenská republika

Kontaktná osoba:      Ing. Petra Krajčírová

Telefón:                    02/20431414, +421917991229

E-mail:                      petra.krajcirova@ia.gov.sk

Webová stránka:       https://www.ia.gov.sk/


Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2015

Poskytnutie rámcových služieb spojených so zabezpečením ubytovania, stravy a prenájmu priestorov počas školení a stretnutí pre potreby Implementačnej agentúry v r. 2015

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

IČO: 30 854 687

Ulica: Špitálska 6

Obec (mesto): Bratislava

PSČ: 814 55


Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2015

Výberové konanie

Obstarávateľ:

Obecný úrad Rimavská Seč, Rimavská Seč 294, 98042 Rimavská Seč


Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2015

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov

Obstarávateľ:

Komunita Kralovnej pokoja
Piestanská 11/18
95605 Radosina


Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015

Vodičské kurzy skupiny

Obstarávateľ:

Komunita Královnej pokoja
Piestanska 11/18
95605 Radosina


Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015

Vzdelávacie aktivity Marginalizovanej Rómskej Komunity v obci Cakov

Obstarávateľ:

SOCIÁLNY ROZMER, o.z.
Vysoká 46 , 917 07 Biely Kostol, Slovensko
IČO: 42159563


Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2015

,,Stavebné práce´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´ s kódom ITMS 27120130640.

Obstarávateľ:

Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Telefón: 053/4495338
Kontaktná osoba: František Žiga
e-mail: bystrany121@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2015

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Obec Chminianske jakubovany, Chminianske jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

Kurzy k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625 a ,,Podpora zamestnávania príslušníkov MRK v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120230151.

Obstarávateľ:

Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00329819
DIČ: 2021331565
Telefón: 053/4495231
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu: ocuzehra@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015

,,Kurzy´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch´´ s kódom ITMS 27120130640.

Obstarávateľ:

Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Telefón: 053/4495338
Kontaktná osoba: František Žiga
e-mail: bystrany121@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015