Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Grafické práce pre 5 publikácií pre národný projekt Múzeá tretej generácie

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012

Tlač 5 publikácií pre národný projekt Múzeá tretej generácie

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012

Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb počas školení vo Zvolene

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 11.04.2012

Publicita projektu

Obstarávateľ:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov


Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2012

Kancelársky materiál

Obstarávateľ:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov


Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2012

Bilančná diagnostika

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Poprad


Lehota na predkladanie ponúk: 27.04.2012

Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 13.04.2012

Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb - odborná terminológia

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 13.04.2012

odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Obstarávateľ:

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2012

Nákup: Notebook. OS. Multifunkčné tlačové zariadenie

Obstarávateľ:

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2012