Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

PC,Notebook, Tlačiareň, kopírka, Softvér

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.

Farská 543/2

013 13 Rajecké Teplice


Lehota na predkladanie ponúk: 19.09.2012

Spotrebný materiál súvisiaci s prevádzkou a administratívou materiálu

Obstarávateľ:

Schule Slovakia, s.r.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 24.09.2012

Vybavenie Materského centra

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice


Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2012

ZRUŠENÉ: PC,Notebook, Tlačiareň, kopírka, Softvér

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice


Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2012

Právne poradenstvo

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice


Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2012

Supervízia

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice


Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2012

Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 07.09.2012

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie

Kraskova č.3, 979 01 Rimavská Sobota


Lehota na predkladanie ponúk: 03.09.2012

Lektorská činnosť

Obstarávateľ:

Obec Ihľany

Obecný úrad Ihľany

Ihľany 94, 059 94 Holumnica


Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2012

Palivo ako zdroj energie

Obstarávateľ:

Obec Ihľany

Obecný úrad Ihľany

Ihľany 94, 059 94 Holumnica


Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2012