Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Obstarávateľ:
Obec Gerlachov
Gerlachov č. 56,
086 04 Gerlachov

Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014

Stravné lístky pre členov občianskej hliadky pre projekt

Obstarávateľ:
Obec Zborov
zastúpený: Ján Lukáč - starosta obce
Lesná 10
086 33 Zborov
IČO : 00322741
DIČ : 2020624804
e- mail : podatelna@zborov.sk
web : www.zborov.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obstarávateľ:
Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22
Lehota na predkladanie ponúk: 11.12.2014

Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609

Obstarávateľ:
Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8818513001/5600
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Zubaj, prednosta obce
Kontakt: zubaj@jarovnice.sk, 0911 926 174
Web: www.jarovnice.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2014

Občianske hliadky v obci Vojčice - Profesijné zamerané školenie pre členov občianskej hliadky

Obstarávateľ:
Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
zastúpená starostom Mgr. Vlastimilom Kiral-Vargom
telefón: 056/566761138
e-mail: vojcice1@gbs.eu.sk
web: www.obecvojcice.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014

Občianske hliadky v obci Vojčice - pracovné odevy, obuv a pracovné prostriedky

Obstarávateľ:
Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
telefón: 056/6761138
e-mail: vojcice1@gbs.eu.sk
web: www.obecvojcice.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014

Supervízia v pomáhajúcich profesiách (vzdelávacia aktivita)

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9,
949 01 Nitra
simona.nagy@centrumslniecko.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2014

„Stravovacie služby – stravné poukážky“

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

„Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky“

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Poskytnutie služby - "Školenie BOZP a PO"

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014