Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Konzultant pre publicitu a monitorovanie a Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Kurov

Kurov 39. 086 04 Kurov


Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2011

Záhradník - údržbár zelene

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011

Operátor CNC strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011

Kozmetička

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011

Aranžovanie kvetov a základy podnikania

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011

Pracovník v cestovnom ruchu

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 23.11.2011

Nechtový dizajn

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2011

Operátor CNC strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2011

Aranžér/ka

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2011

Základy nemeckého jazyka pre uchádzanie sa o zamestnanie

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2011