Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Služby odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Dodanie počítačových zariadení, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Obec Ihľany

Obecný úrad Ihľany č. 94, 059 94


Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2012

Notebook, Tlačiareň

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Telekomunikačné služby, Internetové služby

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Kancelárske potreby

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Publicita a informovanosť

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Kancelársky nábytok (stoličky, stoly, skrine), Kovové skrine

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Občerstvenie pre CS

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Lektor, Spracovanie Manuálu pre UoZ

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012