Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie antispamovej ochrany pre FSR na 24 mesiacov

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011

Manažment v obchode a v službách

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha 2. 990 01 Veľký Ktríš


Lehota na predkladanie ponúk: 27.10.2011

Multifunkčné zariadenia pre FSR

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2011

Kuchár - čašník

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2011

Finančný manažér v projektovom riadení

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Galanta
Staničná 5.924 01 Galanta


Lehota na predkladanie ponúk: 03.11.2011

Resocializačný program

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Sídlo: Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb- odborná terminológia

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Programovanie CNC obrábacích strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Pracovník v obchodných sieťach a práca s registračnou pokladňou

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Levice
Ľ. Štúra 53. 934 03 Levice


Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2011