Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov"

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Banská Štiavnica
Sídlo: Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Mgr, Nadežda Babiaková, primátorka
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2015

Dodávka výpočtovej techniky, softvérov a licencií pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život.

Obstarávateľ:

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2015

Telekomunikačné služby – služobné mobilné telefóny

Obstarávateľ:

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov


Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014

materiál – pracovné odevy a obuv.

Obstarávateľ:

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov


Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014

Kúpa Notebooku

Obstarávateľ:

Obec Bziny
Brezovecká 96/8
026 01 Bziny


Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Rekonštrukcia rodinného domu ul. Dekana Dúbravického 1821/28, Močenok

Obstarávateľ:
Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina
www.kkp.sk
kkp@slovanet.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2015

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Názov: Združenie obcí EKOTORYSA
Adresa: Bajzova 14, 08001 Haniska
Zastúpený: Ing. Ján Lenko, predseda združenia
IČO: 37937278
DIČ: 0037787306


Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2015

,,Materiál na realizáciu voľnočasových aktivít projektu a materiál potrebný na riadenie projektu´´

Obstarávateľ:
Názov: AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč -Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212
Telefón: 0915319872
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu:lenka.tothova@seitztothova.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015

,,Dodávka a osadenie unimobunky´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK´´

Obstarávateľ:
Názov: AGNITIO, občianske združenie
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212
Telefón: 0915319872
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu:lenka.tothova@seitztothova.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015

,,Vývoz a likvidácia odpadu´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK ´´

Obstarávateľ:
Názov: AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212
Telefón: 0915319872
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu:lenka.tothova@seitztothova.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015