Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Vybavenie priestorov v rámci projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Publicita projektov Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice a Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Stravné lístky pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice a projekt Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Školenia v rámci projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice a projektu Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Externý manažment projektu Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice a Finančný manažér projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár


Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2015

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov: Obec Pribeta
Sídlo: Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
Tel.: 035/7693101
Fax: 035/7693340
E-mail: obec@pribeta.sk
Web: www.pribeta.sk
Kontaktná osoba: Jozef Koša, starosta obce
Tel.: 035/7693101
E-mail: obec@pribeta.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015

Zabezpečenie stravy pre zamestnancov - nákup stravných lístkov

Obstarávateľ:

Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov


Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov


Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015