Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Murár

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013

Cukrár - cukrárka

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013

Aranžér/ka kvetov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013

Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1)

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce


Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013

Strážna bezpečnostná služba - SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce


Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Inštitút Krista Veľkňaza
059 73 Žakovce 30
Tel.: 052/4313912
Fax: 052/4313936
E-mail: ikv@ikv.sk
Web: www.ikv.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Obsluha vysokozdvižného vozíka

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Obsluha stavebných strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Obsluha stavebných strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Obsluha motorovej píly

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26, 091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013