Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Tlač a grafické spracovanie informačných letákov o TP

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012

Nákup kancelárskych potrieb a pomôcok

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012

Označenie školiacich priestorov, budov a propagácia projektu

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012

Verejný obstarávateľ

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012

Telekomunikačné služby a Internetové služby

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Notebook a Tlačiareň

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Kancelárske potreby

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Školiace služby I. fáza

Obstarávateľ:

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2012

Odborník/konzultant na verejné obstarávanie

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Lektor a Spracovanie Manuálu pre UoZ

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012