Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie telekomunikačných poplatkov (mobilné telekomunikačné služby)

Obstarávateľ:

Mesto Humenné
Kukorelliho 34
066 28 Humenné


Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2011

Pracovník v obchode a službách

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 27.12.2011

Konzultant pre publicitu a monitorovanie a Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Stročín

Stročín 15. 089 01 Stročín


Lehota na predkladanie ponúk: 28.12.2011

Nákup výpočtovej techniky

Obstarávateľ:

MIESTO POD SLNKOM. n.o.
IČO: 312 56511
Poštová adresa: Hlavná 68
Mesto/obec: 040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2011

Výkon funkcie externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Obstarávateľ:

Obec Nový Život

930 38 Nový Život - Eliášovce 55


Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011

Výber mobilného operátora ohľadom zabezpečenia fungovania 2 mobilných telefónov pre terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta počas realizácie projektu

Obstarávateľ:

Obec Nový Život

930 38Nový Život - Eliášovce 55


Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011

Animátor

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany


Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2011

Elektrotechnik

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany


Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2011

Čalúnnik

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany


Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2011

Resocializačné programy - Adaptácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do spoločnosti. ktorí boli v minulosti trestne stíhaní

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 13.12.2011