Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Včelárske potreby

Obstarávateľ:

Nový domov, Kalinčiakova 1051/22, 09101 Stropkov
Zodpovedná osoba: PaedDr.Jaroslav Maruščák
Mobil: 0907903560
Mail: novy.domov.oz.sk@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2013

Včelárske pomôcky a včelárske potreby

Obstarávateľ:

Nový domov, Kalinčiakova 1051/22, 09101 Stropkov
mobil: 0907903560
mail: jaro.maruscak@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 30.08.2013

Zabezpečenie poskytovania supervízie pre odborných pracovníkov v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 27, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 02.09.2013

Výpočtová technika

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2013

Vzdelávací kurz

Obstarávateľ:

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek 
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Spotrebiče

Obstarávateľ:

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek 
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Pracovný odev

Obstarávateľ:

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek 
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Pracovné náradie

Obstarávateľ:

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek 
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Palivové drevo

Obstarávateľ:

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 Z-M1

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 18.07.2013