Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Manikúra. pedikúra a nechtový dizajn

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Galanta
Staničná 5. 924 01 Galanta


Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2011

Supervízia

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota


Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2011

Odborné poradenské služby s názvom - Bilančná diagnostika

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Poprad


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2011

Zabezpečenie školenia a workshopov

Obstarávateľ:

Občianske združenie MARGINAL - lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011

Manikúra a pedikúra

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011

Kozmetička

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2011

Montér suchých stavieb

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18. 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2011

Pomocný kuchár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18. 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2011

Aranžér

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18. 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2011

Získanie vodičského oprávnenia C“ a „Získanie vodičského oprávnenia E

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Čadca
Matičné námestie 1617. 022 01 Čadca


Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2011