Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Sprievodca v cestovnom ruchu

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8. 955 01 Topoľčany


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2011

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe. manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a preskúšanie odbornej spôsobilosti

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1. 066 70 Humenné


Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2011

Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pre stupeň odbornej spôsobilosti (podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) - elektrotechnik § 21

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1. 066 70 Humenné


Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2011

Regenerácia síl + poradca pre zdravie a prevenciu

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2011

Diagnostické posúdenie potenciálu. a kvalifikačných predpokladov UoZ a pre umiestnenie sa na trhu práce

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011

Resocializačný program pre marginalizované skupiny UoZ

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011

Zakúpenie občerstvenia pre cieľovú skupinu

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011

Zakúpenie výpočtovej techniky

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011

Právne poradenstvo pre klientov Nízkoprahového intervenčného centra Slniečko

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2011

Zakúpenie prevádzkových strojov a prístrojov. zariadenia. techniky a náradia

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011