Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Poskytnutie služby - "Školenie BOZP a PO"

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014

„Akreditovaný kurz prvej pomoci“

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014

Vzdelávanie

Obstarávateľ:
BEMI SK, s.r.o.
Dénešova 35, 040 23 Košice
Ing. Marek Lipowski – štatutárny zástupca
IČO:46834541
DIČ:2023631720
IČ DPH: SK2023631720
Bankové spojenie:Tatra banka, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu v tvare IBAN:SK0911000000002920885779
Telefón:+ 421 903 659 993
E-mail: bemisk.office@gmail.com

Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Stravné lístky

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9
949 01 Nitra
simona.nagy@centrumslniecko.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

„Stravovacie služby – stravné poukážky“

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

„Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky“

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Poskytnutie služby - "Školenie BOZP a PO"

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014

Finančný manažér

Obstarávateľ:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014

Projektový manažér

Obstarávateľ:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014

Stravné lístky

Obstarávateľ:
BEMI SK, s.r.o.,
Dénešova 35,
040 23 Košice
bemisk.office@gmail.com
+421903659993
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014