Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Občerstvenie pre CS

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Kancelársky nábytok (stoličky, stoly, skrine) Kovové skrine

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Publicita a informovanosť

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012

Zdvíhacie zariadenie vrátane príslušenstva umožňujúce presun a vykonanie osobnej hygieny imobilným a ťažko mobilným klientom

Obstarávateľ:

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava – Karlova Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 15.06.2012

Poskytnutie stravovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v NITRE

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika


Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2012

Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2012

Propagačné materiály na zabezpečenie publicity a informovanosti o národnom projekte z ESF „Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR

Obstarávateľ:

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava 15


Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2012

Lektori - zaškoľovanie

Obstarávateľ:

Obec Ulič

Ulič 89, 067 67 Ulič


Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2012