Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Dodanie tonerov

Obstarávateľ:

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2013

Kurz Abeceda podnikania

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice


Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2013

Kurz opatrovateľstva

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice


Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2013

Konzultant

Obstarávateľ:

Chartikano

Dunajská Lužná 3/247, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 30854482
Kontaktná osoba: Róbert Rigó
Telefón: 0905 650 821
chartikano.koordinator@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 13.03.2013

Zabezpečenie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu a učebných pomôcok - písacích potrieb

Obstarávateľ:

Obec Bačkovík

Bačkovík 41, 04445 Bačkovík


Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2013

Prenájom nebytových priestorov na realizáciu Veľtrhu práce - Job Expo 2013

Obstarávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2013

Poskytnutie služby - poskytnutie priestorov na vzdelávacie a poradenské aktivity

Obstarávateľ:

Nadácia Škola dokorán,

Dr.Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom


Lehota na predkladanie ponúk: 28.02.2013

Vykonanie činnosti spojených s verejným obstarávaním OSO.

Obstarávateľ:

Tempus - Trans, s.r.o.
Železiarenská 49, 040 Košice - Šaca


Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2013

Spolupráca so zamestnávateľmi

Obstarávateľ:

Nadácia Škola dokorán

Dr. Janského 19/16, 965 01 Ždiar nad Hronom


Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2013

Vzdelávací kurz – Začatie podnikania

Obstarávateľ:

Záujmové združenie žien MYMAMY
Okružná 32,080 01 Prešov
Kontaktná osoba a tel. číslo: Ing. Iveta Baranová, +421517712233


Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2013