Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

OPRAVENÉ! - Externá realizácia kurzov a školení pre členov rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Stará Ľubovňa
Zastúpené: primátorom mesta PaedDr. Michalom Biganičom
IČO: 00 330 167
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/43-15-228
Stránkové hodiny: 8.00 – 15.00 v pracovných dňoch
Kontaktná osoba: Eulalia Štefanová
e-mail: stefanova@staralubovna.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014

Externá realizácia kurzov a školení pre členov rómskej občianskej hliadky

Obstarávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná ul. 1
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/43-15-228
Stránkové hodiny: 8.00 – 15.00 v pracovných dňoch
Kontaktná osoba: Eulalia Štefanová
e-mail: stefanova@staralubovna.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014

Oborné školenia

Obstarávateľ:

Názov: Obec Kružlová
IČO : 00330655
DIČ : 2020808735
Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová
Zastúpená: PhDr. Adrián Gužo , štatutárny zástupca
www.kruzlova.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste Krompachy

Obstarávateľ:

Mesto Krompachy
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy


Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2014

Materiál na arteterapiu a ergoterapiu

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9
949 01 Nitra
simona.nagy@centrumslniecko.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa :Obec Veľká Ida
Sídlo: Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida
Zastúpený: MVDr. Július Beluscsák
Kontaktná osoba: Ingrid Bajáková
IČO:00324 868
DIČ:2021245127
Telefón: 055 6996 616
Elektronická pošta:ouvida@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014

Odevy a obuv

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa :Obec Veľká Ida
Sídlo: Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida
Zastúpený: MVDr. Július Beluscsák
Kontaktná osoba: Ingrid Bajáková
IČO:00324 868
DIČ:2021245127
Telefón: 055 6996 616
Elektronická pošta: ouvida@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014

Oblečenie a pomôcky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa : Obec Rakúsy
Sídlo:Rakúsy 35, 059 76 p. Mlynčeky
Zastúpený: Ing. Bystrík Václav
Kontaktná osoba:Mgr. Marcela Fiffiková
IČO:00326488
DIČ:2020697261
Telefón: 052 452 6728
Elektronická pošta:obec.rakusy@mail.t-com.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa : Obec Rakúsy
Sídlo:Rakúsy 35, 059 76 p. Mlynčeky
Zastúpený: Ing. Bystrík Václav
Kontaktná osoba:Mgr. Marcela Fiffiková
IČO:00326488
DIČ:2020697261
Telefón: 052 452 6728
Elektronická pošta:obec.rakusy@mail.t-com.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014

Nákup spotrebného tovaru pre projekt " Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov".

Obstarávateľ:

Obec Zborov
Zastúpený : Ján Lukáč - starosta obce
Lesná 10, 086 33 Zborov


Lehota na predkladanie ponúk: 29.12.2014