Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Ulič

Ulič 89, 067 67 Ulič


Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2012

Multifunkčné zariadenie

Obstarávateľ:

Obec Ulič

Ulič 89, 067 67 Ulič


Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2012

PC zostava

Obstarávateľ:

Obec Ulič

Ulič 89, 067 67 Ulič


Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2012

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Obec Ulič

Ulič 89, 067 67 Ulič


Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2012

Vykonanie zaškolenia personálu pre Agentúru tlmočníckej služby

Obstarávateľ:

EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského

Samova 4, 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2012

Dodávka audiovizuálneho komunikačného systému pre osoby so sluchovým postihnutím

Obstarávateľ:

EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského

Samova 4, 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2012

Poskytnutie ubytovacích služieb k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Trnave

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2012

Zabezpečenie ubytovania a dopravy počas 2 zahraničných exkurzií v ČR a Rakúsku

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2012

Nákup : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva

Obstarávateľ:

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012

plagáty a logá

Obstarávateľ:

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012