Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zakúpenie prevádzkových strojov a prístrojov. zariadenia. techniky a náradia

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011

Vzdelávanie a príprava pre trh práce - Operátor/obsluha CNC strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Čadca
Matičné námestie 1617. 022 01 Čadca


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2011

Predavač. pokladník. obchodný pracovník

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011

Vodičský preukaz skupiny D a C. D.E

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011

Obchod a služby

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112
048 01 Rožňava


Lehota na predkladanie ponúk: 08.11.2011

Manikúra a pedikúra

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112
048 01 Rožňava


Lehota na predkladanie ponúk: 08.11.2011

Lešenár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112
048 01 Rožňava


Lehota na predkladanie ponúk: 08.11.2011

Vzdelávanie a príprava pre trh práce –„ Murár“

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011

Stratégie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb

Obstarávateľ:

Občianske združenie „Za dôstojný život“
Vajanského 71.
984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 27.10.2011

Kuchár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 02.11.2011