Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Ťažba dreva - obsluha motorových píl

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013

Registračná pokladňa a sklady

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013

Obsluha vysokozdvižných vozíkov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013

Obchodnícke a predajné zručnosti

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013

Finančná gramotnosť / Ako z kola von

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013

Vodič motorových vozíkov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Pilčík

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Obsluha CNC strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

Anglický jazyk

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013

SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Jána Bottu č.4, 917 01 Trnava


Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2013