Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov MPSVR SR

Obstarávateľ:

Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4. 6. 8
816 43 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 31.08.2011

Materiál pre publicitu

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota  


Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2011

Zakázka na poskytnutie služby dodávka elektrickej energie

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota 


Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2011

Zabezpečenie kancelárskeho materiálu

Obstarávateľ:

 

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota 

 


Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2011

Nákup odbornej literatúry a časopisov

Obstarávateľ:

Názov: Mládež pre budúcnosť Slovensko n.o. (Junior Achievement Slovensko. n.o.)
Sídlo: Galvaniho 7/D. 821 04 Bratislava
IČO: 42166292
DIČ: 2022649079
Telefón: 02/482 090 40
Fax: 02/482 090 41
Stránkové hodiny: 9.00 - 16.00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Havrilová
e-mail: jasr@jasr.sk
Organizácia registrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO


Lehota na predkladanie ponúk: 19.09.2011

Telekomunikačné služby mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 14.09.2011

Vypracovanie marketingovej stratégie a reklamného plánu

Obstarávateľ:

Názov: EFS group SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Jarná 389/11. 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 944 779
Telefón: 0905 565 897
E-mail: efsgroupslovak@szm.sk
Internet: https://www.efs-sk.sk
Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Tatray


Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2011

Zabezpečenie kurzov anglického a rómskeho jazyka pre zamestnancov FSR

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2011

Zabezpečenie kancelárskeho nábytku

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2011

Notebook

Obstarávateľ:

DYNAMIS. Konštantínova 6. 080 01 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 21.08.2011