Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Poradenstvo pre UoZ na TP - marginálne skupiny“

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011

Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Vyhláška č. 508/2009 - elektrotechnici“

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011

Realizácia plánov osobného rozvoja cieľovej skupiny

Obstarávateľ:

Mesto Prešov

Hlavná 73

080 01 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2011

Obsluha motorových píl

Obstarávateľ:

Urad práce. sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha2
990 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2011

Odborná jazyková príprava pre opatrovateľky a zdravotnícky personál - nemecký jazyk

Obstarávateľ:

Urad práce. sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha 2.9
90 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2011

Vzdelávacia aktivita s názvom „Hotelierstvo - CR"

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27
974 05 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 05.10.2011

Vzdelávacia aktivita s názvom „Kurič stredotlakových kotlov“.

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27
974 05 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 05.10.2011

Vzdelávacia aktivita s názvom „Obchod a predaj

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27
974 05 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 05.10.2011

Zabezpečenie antivírusovej ochrany pre FSR na 24 mesiacov

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 19.09.2011

Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota 

 


Lehota na predkladanie ponúk: 21.09.2011