Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov: Obec Pribeta
Sídlo: Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
Tel.: 035/7693101
Fax: 035/7693340
E-mail: obec@pribeta.sk
Web: www.pribeta.sk
Kontaktná osoba: Jozef Koša, starosta obce
Tel.: 035/7693101
E-mail: obec@pribeta.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 22.07.2014

Telekomunikačné služby na zabezpečenie terénnej sociálnej služby v meste Nové Zámky.

Obstarávateľ:

Mesto Nové Zámky
IČO: 00 309 150
sídlo: Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky
štatutárny zástupca: Ing. Gejza Pischinger, primátor
kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Pálfyová
e-mail: klaudia.palfyova@novezamky.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 14.07.2014

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Sútor
Sídlo: Sútor 34, 980 01 Rimavské Janovce
Zastúpený: Tibor Balog, starosta
IČO: 00319082
DIČ: 2021230442
Telefón: 0475698028
E-mail: obecsutor@mail.t-com.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2014

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Sútor
Sídlo: Sútor 34, 980 01 Rimavské Janovce
Zastúpený: Tibor Balog, starosta
IČO: 00319082
DIČ: 2021230442
Telefón: 0475698028
E-mail: obecsutor@mail.t-com.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2014

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Názov: Obec Pribeta
Sídlo: Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
Tel.: 035/7693101
Fax: 035/7693340
E-mail: obec@pribeta.sk
Web: www.pribeta.sk
Kontaktná osoba: Jozef Koša, starosta obce
Tel.: 035/7693101


Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2014

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Mesto Komárno
Nám.Gen Klapku 1, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca : MUDr. Anton Marek, primátor
IČO : 00306525
E-mail : primator@komarno.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 03.07.2014

Riadenie projektu TSP

Obstarávateľ:

Mesto Komárno
Nám.Gen Klapku 1, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca : MUDr. Anton Marek, primátor
IČO : 00306525
E-mail : primator@komarno.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 03.07.2014

Telekomunikačbné služby

Obstarávateľ:

Obec Svätý Peter
Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Jobbágy, starosta
IČO : 00306436


Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Obec Mudroňovo
Mudroňovo č.d.65, 946 32 Mudroňovo
Ing. Ľubomír Maťko, starosta obce
IČO 00306592
Tel:035/7788116


Lehota na predkladanie ponúk: 03.07.2014

Telekomunikačné služby Svätý Peter

Obstarávateľ:

Obec Svätý Peter
Hlavná 2
946 57 Svätý Peter
Ing. Jozef Jobbágy, statosta
IČO : 00306436


Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014