Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2012

PC zostava, Multifunkčné zariadenie, Softvér

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2012

Lektor/Lektorská činnosť – Rozvoj osobnosti a orientácia na trh práce

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 09.08.2012

Odborný garant 2 – Materské centrum

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 09.08.2012

občerstvenie pre CS

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2012

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Terňa

Hlavná 119/58, 082 67 Terňa


Lehota na predkladanie ponúk: 14.08.2012

Koordinátor projektu

Obstarávateľ:

Obec Terňa

Hlavná 119/58, 082 67 Terňa


Lehota na predkladanie ponúk: 09.08.2012

Odborný garant projektu

Obstarávateľ:

Obec Terňa

Hlavná 119/58, 082 67 Terňa


Lehota na predkladanie ponúk: 13.08.2012

Nákup stravných poukážok

Obstarávateľ:

Obec Terňa

Hlavná 119/58, 082 67 Terňa


Lehota na predkladanie ponúk: 14.08.2012

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 13.08.2012