Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľká nad Ipľom
Sídlo: Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Zastúpený: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Rácz
IČO: 00316539
DIČ: 2021251067
Telefón: +42147 4374 102
E-mail: obec.velkanadiplom@azet.sk
Web: https://www.velkanadiplom.sk/
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce
Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová, starostka
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Rubintová
IČO: 00316512
DIČ: 2021115195
Telefón: +42147 4373 122
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Bulhary
Sídlo: Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Dezider Szakó, starosta
Kontaktná osoba: Dezider Szakó
IČO: 30233143
DIČ: 2021097540
Telefón: +421474381772
E-mail: bulhary@hotmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, starosta
Kontaktná osoba: Bc. Tivadar Berky
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232
Telefón: +42147 439 4197
E-mail: obecnitranadiplom@post.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Šiatorská Bukovinka
Sídlo: Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce
Zastúpený: Juraj Badinka, starosta
Kontaktná osoba: Juraj Badinka
IČO: 00316431
DIČ: 2021115162
Telefón: +42147 449 1154
E-mail: ocusiat.buk@stonline.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Arnold Kurunci, starosta
Kontaktná osoba: Arnold Kurunci
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Pracovno-školiaci materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Daniela Kecsoová, starostka
Kontaktná osoba: Daniela Kecsoová
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015

Organizačné zabezpečenie konferencie a workshopov

Obstarávateľ:
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO: 37998374
DIČ: 2022035521
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková
047/4111800
zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015