Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Centrum rozvoja regiónov. o. z.

Letná 8. 048 01Rožňava


Lehota na predkladanie ponúk: 11.04.2011

Dodávka originálnych tonerov

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2011

Notebook

Obstarávateľ:

Občianske združenie REDITUS - NÁVRAT
Sekčovská 87. 08001 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 10.03.2011

Zabezpečenie kancelárskych potrieb

Obstarávateľ:

ZORA - Združenie občanov pre regionálne aktivity

Bárdošova 12. 831 01 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 14.03.2011

Skriňa na náradie. pracovný stôl

Obstarávateľ:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10. 053 02 Spišský Hrhov


Lehota na predkladanie ponúk: 15.03.2011

Prenájom priestorov

Obstarávateľ:

DYNAMIS

Konštantínava 6. 08001 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2011