Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Euromanažér- vzdelávanie a príprava pre trh práce

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi


Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2012

Aranžovanie kvetov - vzdelávanie a príprava pre trh práce

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi


Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2012

Zvýšenie adaptability zamestnancov prostredníctvom vzdelávania

Obstarávateľ:

KOVOMAT SLOVAKIA. s.r.o.
Dolný Val 118/64. 010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012

Podpora vzdelávania zamestnancov kamenárstva ISPA Prešov. s.r.o.

Obstarávateľ:

ISPA Prešov s.r.o.
Sabinovská 1. 080 01 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012

Výchova a vzdelávanie zamerané na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení podľa vyhlášky MSv č. 77/1965 Zb

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín


Lehota na predkladanie ponúk: 18.04.2012

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín


Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2012

Maliar

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 18.04.2012

Počítačová grafika

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 20.04.2012

Regenerácia síl - regeneračný pracovník

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012

Montér suchých stavieb

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012