Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Výber odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie

Obstarávateľ:

MEDEKO CAST s.r.o.

Orlové 255. 017 01 Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 22.03.2012

Nákup výpočtovej techniky a zariadení a nákup interiérového vybavenia

Obstarávateľ:

Miroslav Mikuš - ALMIK
Krupinská cesta 9b. 960 01 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 22.03.2012

Cukrár - cukrárka

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4. 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 16.03.2012

Tesár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4. 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 16.03.2012

Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Obstarávateľ:

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D . 821 01 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 13.03.2012

Právne služby

Obstarávateľ:

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6. 813 65 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2012

Vzdelávanie a príprava pre trh práce - Murár 2

Obstarávateľ:

ÚPSVaR Stará Lubovna.
Farbiarska 57.
064 01 Stará Lubovna


Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2012

Kuchár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8. 955 01 Topoľčany


Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2012

Rámcová zmluva na dodávanie spotrebného kancelárskeho materiálu

Obstarávateľ:

Ministerstvo zdravotníctva SR


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2012

Čašník

Obstarávateľ:

ÚRAD PRÁCE. SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BREZNO
Rázusova 40. 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2012