Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zdravotnícky materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015

Zdravotnícky materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
Sídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Bc. Vladimír Sendrei, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Sendrei
IČO: 37828711
DIČ: 2021675865
Telefón: +421 911 278 951
E-mail: projekt.iazasi@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:
Názov: Obec Svätý Peter
Sídlo: Hlavná č. 2, 946 57 Svätý Peter
IČO: 00306436
DIČ: 2011029274
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
Tel: 035/ 76 85 283
FAX: 035/ 76 85 284
E-mail: sekretariat@svatypeter.eu
Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov: Obec Svätý Peter
Sídlo: Hlavná č.2, 946 57 Svätý Peter
IČO: 00306436
DIČ: 2021029274
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
Tel: 035/ 76 85 283
FAX: 035/ 76 85 284
E-mail: sekretariat@svatypeter.eu
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2014

Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01s názvom

Obstarávateľ:
Názov: Obec Svätý Peter
Sídlo: Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
IČO: 00306436
DIČ: 2021029274
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
Tel: 035/ 76 85 283
FAX: 035/ 76 85 284
E-mail: sekretariat@svatypeter.eu
Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2014

Materiál na arteterapiu a ergoterapiu

Obstarávateľ:
Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9,
949 01 Nitra

simona.nagy@centrumslniecko.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2015

Stavebný materiál

Obstarávateľ:
Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
IČO 00320943
www.prencov.sk prencov@prencov.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015

,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,,Občianska hliadka v obci Bijacovce ´´ s kódom ITMS 27120130631.

Obstarávateľ:
Názov: Obec Bijacovce
Sídlo: Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce
IČO: 00328961
DIČ: 2020727632
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2015

Projektový manažér

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2015

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Mučín
Sídlo: Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín
Zastúpený: MVDr. Zoltán Benkö, starosta obce
Kontaktná osoba: MVDr. Zoltán Benkö
IČO: 00316245
DIČ: 2021115085
Telefón: +421 905 272 673
E-mail: urad.mucin@mail.t-com.sk
Web: www.mucin.ocu.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2015