Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zariadenie integračných centier

Zariadenie integračných centier

Názov obstarávania: Zariadenie integračných centier
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.

Predpokladaná hodnota zákazky: 2533.33 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 126.9 KB)