Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Záhradník – údržbár zelene

Záhradník – údržbár zelene

Názov obstarávania: Záhradník - údržbár zelene
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky

Predpokladaná hodnota zákazky: 11400 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Zámky
Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 201.9 KB)