Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“

Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“

Názov obstarávania: Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 6083,33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres):
Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 173.6 KB)

Nitra / Trnava