Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ZRUŠENÉ!!! Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

ZRUŠENÉ!!! Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

Názov obstarávania: Verejné obstarávanie bolo zrušené. Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 083,33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): viac okresov
Lehota na predkladanie ponúk: 02.09.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 172.4 KB)