Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Východ)“.

Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Východ)“.

Názov obstarávania: Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Východ)“.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 5800 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres):
Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 174.5 KB)

Košice