Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie stravovanie formou stravných poukážok pre členov OH

Zabezpečenie stravovanie formou stravných poukážok pre členov OH

Názov obstarávania: Zabezpečenie stravovanie formou stravných poukážok pre členov OH
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Žiar nad Hronom
Š. MOysesa č. 46, 96501 Žiar nad Hronom
IČO:00321125
Telefon: 045-6787136
Fax:045/6787155
Kontaktna osoba: Ing. Iveta Vájová
Mail: iveta.vajova@ziar.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3290 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žiar nad Hronom
Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 287.8 KB)