Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie stravovania zamestnancov – členov občianskej hliadky formou stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov – členov občianskej hliadky formou stravných poukážok

Názov obstarávania: Zabezpečenie stravovania zamestnancov – členov občianskej hliadky formou stravných poukážok
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Roztoky
IČO : 00330949
DIČ : 2020808955
Sídlo: Roztoky 45, 090 11 Vyšný Orlík
Zastúpená: Bc. Martin Jurkovič
Tel. : 0903 619 376

Predpokladaná hodnota zákazky: 2014 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Svidník
Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 330.9 KB)