Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu a učebných pomôcok - písacích potrieb

Zabezpečenie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu a učebných pomôcok - písacích potrieb

Názov obstarávania: Zabezpečenie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu a učebných pomôcok - písacích potrieb
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Bačkovík

Bačkovík 41, 04445 Bačkovík

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 444,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice - okolie
Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 228.9 KB)