Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie spätného overovania verejných obstarávaní

Zabezpečenie spätného overovania verejných obstarávaní

Názov obstarávania: Zabezpečenie spätného overovania verejných obstarávaní
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia riadenia ESF
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9100 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 03.04.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 553.9 KB)