Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie Publicity projektu a Spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v rámci projektu „Tvorba pracovných pozícií na ZŠ v Giraltovciach“, kód ITMS projektu: 271 2023 0156.

Zabezpečenie Publicity projektu a Spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v rámci projektu „Tvorba pracovných pozícií na ZŠ v Giraltovciach“, kód ITMS projektu: 271 2023 0156.

Názov obstarávania: Zabezpečenie Publicity projektu a Spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v rámci projektu „Tvorba pracovných pozícií na ZŠ v Giraltovciach“, kód ITMS projektu: 271 2023 0156.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Základná škola v Giraltovciach
Štatutárny orgán: Mgr. Marek Marcinek, riaditeľ školy
Sídlo: Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Andrej Spišak
Telefón: +421547322207
Web: https://zsgir.edupage.org/
Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: andrejspiak42@gmail.com, mobil 0918690598

Predpokladaná hodnota zákazky: 500 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba
Miesto dodania (okres): Svidník
Lehota na predkladanie ponúk: 29.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 572.1 KB)