Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie leteckej prepravy zamestnancov UPSVR pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

Zabezpečenie leteckej prepravy zamestnancov UPSVR pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

Názov obstarávania: Zabezpečenie leteckej prepravy zamestnancov UPSVR pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9900 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 290.3 KB)