Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie komplexnej realizácie postupov verejného obstarávania pre projekty „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“

Zabezpečenie komplexnej realizácie postupov verejného obstarávania pre projekty „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“

Názov obstarávania: Zabezpečenie komplexnej realizácie postupov verejného obstarávania pre projekty „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 320.6 KB)