Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vzdelávanie vedúcich a projektových zamestnancov verejného obstarávateľa na zlepšenie osobných schopností pri výkone pracovných povinností

Vzdelávanie vedúcich a projektových zamestnancov verejného obstarávateľa na zlepšenie osobných schopností pri výkone pracovných povinností

Názov obstarávania: Vzdelávanie vedúcich a projektových zamestnancov verejného obstarávateľa na zlepšenie osobných schopností pri výkone pracovných povinností
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Predpokladaná hodnota zákazky: 19980 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 26.06.2017