Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie

Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie

Názov obstarávania: Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR)

IČO:                          30854687

Sídlo:                       Špitálska 6, Bratislava 814 55

Krajina:                     Slovenská republika

Kontaktná osoba:      Ing. Petra Krajčírová

Telefón:                    02/20431414, +421917991229

E-mail:                      petra.krajcirova@ia.gov.sk

Webová stránka:       https://www.ia.gov.sk/

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 269,67 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 298.6 KB)